Home
Agenda
Het Bestuur
Commissies
Contributie Leden
Waterk(r)abbels
Wedstrijden Sen 2020
Wedstrijdreglement
19 april Bolwerk, IJ
26 april Schipb.Scho
3 mei Twentekan.Eef
17 mei Schipb.Scho
24 mei Pont-Meijer
7 juni Bolwerk, IJss
28 juni BerkelBeekvl
12 juli Pont Meijer
23 aug Twentekan.Eef
30 aug Pont-Meijer
13 sept BerkelBeekvl
Prijzen 2019
Tussenstand 2019
Eindstand 2019
Jaarlijkse Koppelwed
WINTERCUP 2020
Kermiswedstrijd 2019
Fotoalbum Kermis Sen
Programma Jeugd 2020
Wintercomp. 2019
Aparte Wedstrijden
Ander nieuws
Marktplaats HSV B.
Contactformulier
HSV-culinair
Gastenboek


 

Wedstrijdreglement Hengelsportvereniging Bathmen

1.       Iedere deelnemer wordt geacht dit reglement te kennen en stipt te zullen naleven.

2.       Gevist mag worden met één hengel, voorzien van een enkelvoudige haak met dobber (met uitzondering van de wedstrijden welke in de IJssel en het Twentekanaal gehouden worden, daar is het vissen met voerkorf en feeder toegestaan). Er wordt gevist met de zogenaamde vaste hengel met een maximale lengte van 1 1,5 meter. Er mag eventueel een 2 e opgetuigde hengel klaarstaan.

3.       Het gebruik van een landingsnet is toegestaan, echter zonder hulp van derden. Bij invaliditeit is wel hulp toegestaan, mits dit van te voren kenbaar is gemaakt bij de wedstrijdcommissie.

4.       Indien de deelnemer op de aan hem toegewezen plaats is aangekomen, mag deze zijn / haar hengels(s) optuigen en de waterdiepte peilen.

5.       Na het eerste signaal is voeren toegestaan, mits deze vrij is van kleurstoffen. Het eerste signaal is tevens het begin van de wedstrijd. 5 minuten na aanvang mag er niet meer "zwaar" gevoerd worden (het zogenaamde plonzen). Licht bijvoeren is wel toegestaan.

6.       Aas, eveneens niet behandeld met kleurstoffen, is vrij naar keuze (met uitzondering van verse de vase, kunstaas of een imitatie hiervan). Met de uitgezonderde aassoorten mag ook niet worden gevoerd.

7.       Voor het beginsignaal mag de deelnemer niet in het bezit van vis zijn.

8.       Iedere deelnemer moet in het bezit zijn van een niet metalen leefnet. Het leefnet moet in het water blijven tot de wedstrijdcommissie de vangst komt wegen.

9.       De vis welke tijdens het eindsignaal in het leefnet van de deelnemer aanwezig is wordt gewogen. Vis welke wel aangehaakt is maar nog niet in het leefnet is wordt niet gewogen en meegeteld.

10.   De aangeboden vis moet in levende staat zijn.

ll. Alle gevangen vis telt mee met uitzondering van aal, snoekbaars en snoek.

12. Indien van een visplateau gebruik wordt gemaakt, moeten de 2 achterste poten hiervan tenminste op de vaste wal staan.

13. Na afloop van de wedstrijd moet alles worden meegenomen. Laat daarom geen of andere rommel achter!

14. Hij of zij die niet handelt in overeenstemming met bovengenoemde wedstrijdbepalingen kan worden gediskwalificeerd.

15.    Invaliden kunnen eventueel een goed bereikbare plaats worden aangeboden.

Dit dient van te voren worden aangegeven.

16.    De plaats wordt steeds door loting vastgesteld.

17.    Het nummer wordt getrokken in het bijzijn van derden en moet duidelijk worden getoond. Bij Pont-Meijer kan de steknummering afwijken i.v.m. drukte. Men dient altijd bij

het getrokken nummer plaats te nemen.

18.    Bij de weging en telling is te allen tijde één lid van de wedstrijdcommissie en een ander lid aanwezig.

19.    Het totaal aantal exoten "donderpadden" en baars kleiner dan 15 cm telt als één vis.

20.    Daar waar dit reglement niet in voorziet, beslist de wedstrijdcommissie.

21.    De vereniging neemt geen enkele verantwoording voor de deelnemers.

22.    In het Twentekanaal en de IJssel is de hengelkeuze vrij!

Het Bestuur van Hengelsportvereniging Bathmen