Home
Agenda
Het Bestuur
Commissies
Contributie Leden
Waterk(r)abbels
Wedstrijden Sen 2019
Kermiswedstrijd 2018
Fotoalbum Kermis Sen
Jeugdwedstrijden2019
Wintercomp. 2019
Aparte Wedstrijden
Ander nieuws
Marktplaats HSV B.
Contactformulier
HSV-culinair
Gastenboek


Kermiswedstrijd HSV BATHMEN 2018

De Kermedstrijd voor de jeugd werd i.v.m. slechte weersomstandigheden afgelast. De avond in het gebouw van "De Snelle Wieken" aan de Kuiperij gaat natuurlijk wel gewoon door. Om 18.00 uur wordt iedereen daar verwacht.

 

Op zondagmorgen 23 september vissen de senioren hun  kermiswedstrijd in de Schipbeek bij de Schoolderbrug. De wedstrijd begint om 07.30 uur en eindigt om 10.00 uur. Deelname kost € 15,00. Voor dat inleggeld krijgt de deelnemer en zijn partner twee consumpties, belegde broodjes en een kop soep. Ook de thuiswonende kinderen krijgen dit. Natuurlijk vindt er weer een verloting plaats om de kosten te dekken. Deelnemers en sponsoren stellen daarvoor prijsjes beschikbaar. Ook worden hier weer de kampioenen van de kermiswedstrijd en de zomercompetitie bekend gemaakt. Dit is een prima gelegenheid voor de recreant om eens kennis te maken met de wedstrijdvissers van Bathmen.

In verband calamiteiten als overdadige plantengroei en te lage waterstand is het belangrijk om de website bij twijfel te raadplegen.

Jammer dat de weersverwachtingen zo slecht waren dat een groot aantal vissers het al liet afweten. Slechts 14 vissers namen deel aan de wedstrijd. Ondanks de slechte vooruitzichten bleef het toch goed weer om te vissen. Ab Hengeveld lootte een goede stek op nummer 2. Bert moest op nummer 1 toezien hoe Ab hem de baas bleef. Ik kan me van vorig jaar nog herinneren dat zich daar een zelfde situatie voordeed. Herwin Dikkeboer zat toen op 1 en Bert Wolferink op 2. Bert ving toen heel wat brasems en Herwin moest het doen met wat kleine vis!

Ab gefeliciteerd met het kampioenschap!