Home
Nieuws van de club
HSV-BATHMEN
Privacyverklaring
Het Bestuur
Commissies
Contributie Leden
Waterk(r)abbels
Wedstrijden Sen 2019
Kermiswedstrijd 2018
Fotoalbum Kermis Sen
Wedstrijden Jun 2018
Wintercomp. 2019
Aparte Wedstrijden
Ander nieuws
Marktplaats HSV B.
Contactformulier
HSV-culinair
Gastenboek


Kijk eerst even bij "Nieuws van de club" en "Ander nieuws".

* De wintercup competitie is bedoeld voor deelnemers vanaf 16 jaar! Ook al om ruimte-

  tekort te voorkomen.

* Onder "Aparte Wedstrijden" een verslag van de "nachtwedstrijd"

* Lidmaatschap beëindigen? Kijk even op de pagina Contributie Leden! Lid worden kan

  ook direct bij één van onderstaande mensen en/of zaken!!


Vraag hieronder uw vispas aan!

http://www.mijnvispas.nl/?hsvid=286

                   of

de jeugdvispas

                   of

een gratis jeugdvergunning (met beperkingen)

https://www.hsvleden.nl/modules/Jeugdvergunning/Default.aspx?token=bc4b63df-88e1-47fa-989a-2635eb87c6f5

voorbeeldvergunning:

https://www.hsvleden.nl/OnlineJeugdvergunning/jeugdvergunning.aspx?organisationtoken=bc4b63df-88e1-47fa-989a-2635eb87c6f5

Aan de gratis jeugdvergunning zitten wel bepaalde voorwaarden vast Om er maar een paar te noemen: je mag niet in alle wateren vissen (wel Schipbeek, Basiskanaal en Overijssels kanaal); je mag niet op roofvis vissen; je mag alleen met een vaste hengel vissen met voorgeschreven aassoorten.

 

* VISPAS ON-LINE AANVRAGEN, ONZE PENNINGMEESTER MACHTIGEN DE

  CONTRIBUTIE AUTOMATISCH AF TE SCHRIJVEN ...................................

  zie ook pagina CONTRIBUTIE LEDEN !!

 

* Visvergunningen zijn ook te verkrijgen bij:

   Herman Dikkeboer, Looweg 63 Bathmen

   Henk Koeslag, Prins Hendriklaan 3 Bathmen

   Dierenspeciaalzaak "Pets & Co" Zanting te Colmschate en

   Boekhandel "De Negro" (readshop) te Bathmen

   Kosten: Senioren 46,50 euro (dit is inclusief 5 euro administratie-kosten)

            Senioren 41,50 euro (bij machtiging)

            Junioren 13,00 euro

            Junioren 10,50 euro (bij machtiging)

 

Opzeggingen

De laatste tijd merken wij dat er een aantal onduidelijkheden zijn m.b.t. opzeggingen. Hierbij de twee belangrijkste punten:

 

1.    Leden van informatie voorzien

Voorheen was de vereniging niet verplicht om haar leden actief te informeren over het opzeggen van een lidmaatschap. Per 1 december 2012 is hier evenwel verandering in gekomen. Hengelsportverenigingen zijn vanaf heden verplicht om haar leden actief te informeren omtrent de mogelijkheid om het lidmaatschap op te kunnen zeggen. Hengelsportverenigingen moeten ervoor zorg dragen dat hun leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen (artikel 2:35 BW). Indien de club bijvoorbeeld een eigen website heeft dan dient de informatie omtrent opzeggingen op de hoofdpagina van de website vermeld te worden. Als een vereniging gebruik maakt van een clubblad dan moet hierover op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad melding worden gemaakt.

 

2.    Geldt de Wet Van Dam ook voor hengelsportverenigingen?

Voor het lidmaatschap van verenigingen maakt de Wet Van Dam een uitzondering. Dit betekent dat een hengelsportvereniging zelf via haar statuten kan bepalen welke verlenging en opzegtermijn zij willen hanteren. Er geldt hiervoor dus geen wettelijke maximum. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor hengelsportverenigingen indien het betreffende lid niet (tijdig) opzegt. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. In de statuten van de vereniging staat beschreven voor welke datum opgezegd dient te worden.

 

Wij hopen u hierover voldoende te hebben geïnformeerd.