Home
HSV-BATHMEN
Jeugdvisdag Bathmen
Het Bestuur
Commissies
Contributie Leden
Waterk(r)abbels
Wedstrijden Sen 2016
Kermiswedstrijd 2015
Fotoalbum Kermis Sen
Wedstrijden Jun 2016
Wedstrijden Winter
Aparte Wedstrijden
Marktplaats HSV B.
Contactformulier
HSV-culinair
Gastenboek


* Bij de wedstrijd aan het Ketelmeer is nog plaats voor 3 sportvissers. Henk Smale, Bert

   Wolferink en ik (Henk Koeslag) nemen al deel. Zie de pagina "Aparte wedstrijden" en dan

   de subpagina "Uitnodigingen Wedstrijden". De wedstrijd wordt gehouden op zondag 28

   augustus.

 

* De 6-Dorpenwedstrijd is weer gehouden. Zie voor een kort verslagje en foto's de pagina

   "Wedstrijden Jun" en dan de subpagina "6-Dorpenwedstrijd" met daarbij het album!

 

* Het bestuur heeft dit jaar nog vergaderingen op dinsdag 6 september en

   dinsdag 8 november. Mochten er vragen of opmerkingen zijn:"Stuur even een mailtje naar

   één van de bestuursleden, of stuur een berichtje middels het contactformulier van de

   website.

 

* Rayon 2 heeft dringend behoefte aan serieuze controleurs. Indien iemand interesse

   heeft, graag even aanmelden middels het contactformulier bij Henk Koeslag. Ik neem

  zelf ook deel aan een cursus op 21 november in Bilthoven! Wie gaat er mee????


HSV-BATHMEN,aangesloten bij Sportvisserij Oost-Nederland (link naar facebook)

                            of de link naar de website:http://www.sportvisserijoostnederland.nl/

 

 

 

* VISPAS ON-LINE AANVRAGEN, ONZE PENNINGMEESTER MACHTIGEN DE

  CONTRIBUTIE AUTOMATISCH AF TE SCHRIJVEN ...................................

  zie pagina CONTRIBUTIE LEDEN !!

 

* Visvergunningen zijn ook te verkrijgen bij:

   Herman Dikkeboer, Looweg 63 Bathmen

   Henk Koeslag, Prins Hendriklaan 3 Bathmen

   Dierenspeciaalzaak "Pets & Co" Zanting te Colmschate en

   Boekhandel "De Negro" (readshop) te Bathmen

   Kosten: senioren 46,50 euro (dit is inclusief 5 euro administratie-kosten)

            junioren 15,50 euro (dit is inclusief 5 euro ad.-k., geboren na 1-1-2001) 

 

* Een kort verslag van de dorpenwedstrijd staat er ook al weer op!

  In 2016 vindt de 6-dorpenwedstrijd plaats op 4 juli. Noteer alvast!!

 

Opzeggingen

De laatste tijd merken wij dat er een aantal onduidelijkheden zijn m.b.t. opzeggingen. Hierbij de twee belangrijkste punten:

 

1.    Leden van informatie voorzien

Voorheen was de vereniging niet verplicht om haar leden actief te informeren over het opzeggen van een lidmaatschap. Per 1 december 2012 is hier evenwel verandering in gekomen. Hengelsportverenigingen zijn vanaf heden verplicht om haar leden actief te informeren omtrent de mogelijkheid om het lidmaatschap op te kunnen zeggen. Hengelsportverenigingen moeten ervoor zorg dragen dat hun leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen (artikel 2:35 BW). Indien de club bijvoorbeeld een eigen website heeft dan dient de informatie omtrent opzeggingen op de hoofdpagina van de website vermeld te worden. Als een vereniging gebruik maakt van een clubblad dan moet hierover op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad melding worden gemaakt.

 

2.    Geldt de Wet Van Dam ook voor hengelsportverenigingen?

Voor het lidmaatschap van verenigingen maakt de Wet Van Dam een uitzondering. Dit betekent dat een hengelsportvereniging zelf via haar statuten kan bepalen welke verlenging en opzegtermijn zij willen hanteren. Er geldt hiervoor dus geen wettelijke maximum. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft daardoor mogelijk voor hengelsportverenigingen indien het betreffende lid niet (tijdig) opzegt. Opzeggen van het lidmaatschap dient altijd schriftelijk te geschieden. In de statuten van de vereniging staat beschreven voor welke datum opgezegd dient te worden.

 

Wij hopen u hierover voldoende te hebben geïnformeerd.